POMEZNÍ BOUDY - PŘÍSTAVBA

projektové práce: 2018-2019

Pomezní bouda v Horní Malé Úpě je tradičním místem zastavení na Česko-Polské hranici nebo při cestě na Sněžku. Východní Krkonoše patří svých charakterem a tradiční chránenou strukturou osídlení k nejautentičtějším místům v Čechách.

Úloha dostavby původního objektu je rozsahem malá, ale hledáním architektonické podoby o to zajímavější. Motiv krkonošské chalupy usazené do svahu s nástupem ze spodní úrovně pro obyvatele a hospodáským přístupem na půdu ze stráně je zde převeden do jednoduché formy domu se sedlovou střechou situovaného rovnoběžně s hřebenem Pomezní boudy. Směrem k hlavní hraniční silnici vystupuje nad kamenné přízemí s obchody, směrem k cestě na Jelenku je pak jen volně usazen na stráni s přímým výstupem na terén poskytujícím těsný kontakt s přírodou pro své obyvatele. Analogie "maloúpského seníku" je zdůrazněna užitím dvou elementárních materiálů, tmavou plechovou krytinu falcovanou v nahodile širokých pásech doplňují dřevěné rámy pásového okna do ulice a dřevěného portálu směrem na louku za domem. Přesah domu nad úrovní přízemí vytváří současně tradiční zápraží, chrání vstup do domu i obchodu, parter je pak doplněn kamennou dlažbou ze stípaných kostekp porostlých travou vyplňující prostor směrem k obecnímu chodníku.

Nový objekt při Pomezní boudě je příspěvkem moderní architektury s tradičnámi kořeny k rozvoji lokality, je současně projektem konverze účelových přístaveb z konce minulého století na smysluplnou stavbu ukončující obec Horní Malá Úpa směrem ke státní hranici.

seznam lidí, kteří spolupracovali na projektu

 
cz | en