AUGUSTOVA TISKÁRNA V LITOMYŠLI

projektové práce: 2018-2019

První zmínka o Augustově tiskárně v Litomyšli pochází již z roku 1493. V průběhu jejího života se vzhled budovy měnil dle potřeb majitelů a provozu tiskárny. K největším změnám došlo začátkem 20. století, kdy byl k původnímu objektu přistaven třípodlažní objekt. V posledních letech se objekt nevyužíval.

V rámci studie na rekonstrukci Augustovy tiskárny a její konverzi na galerii výtvarného umění jsme navrhli původní objekt očistit a zrekonstruovat bez větších zásahů do konstrukcí a dispozice budovy. Galerii pak rozšířit do přístavby, která navazuje na dostavbu z 20. století a dává místu novou dynamiku směrem do přilehlých volných pozemků navazujících na klášterní zahrady.

Jedná se o projekt zpracovaný na základě poptávky soukromým investorem.

seznam lidí, kteří spolupracovali na projektu

 
cz | en