OBYTNÝ SOUBOR HOSTIVAŘ

projektové práce: 2016-2017

Ověřovací studie řeší zastavení pozemku investora s ohledem na stávající vazby a budoucí rozvoj lokality. Projekt se nachází v Praze Hostivaři na křižovatce ulici Švehlova, Hostivařská a Hornoměcholupská.

seznam lidí, kteří spolupracovali na projektu

 

Důležité pěší propojení Švehlovy ulice (zastávka tramvají a autobusů) a rezidenční čtvrti podél ulice Daliborova a dále je jedním z hlavních motivů našeho návrhu – myslíme si, že je nutné ho nejen zachovat, ale ještě posílit. Trasování vychází z hlavních tras pěších – od autobusové zastávky u zahradnictví a od přechodu od tramvajové zastávky. Po celé délce je bezbariérové, ale vzhledem k velkému převýšení nemůžeme dodržet požadované sklony.

Toto propojení dělí pozemek na dvě část, kde navrhujeme dva převážně bytové objekty. Ve východní části doplňujeme blok, vlastně proluku, lehce zalomeným objektem podél ulic Hostivařská a Švehlova. V západní části umisťujeme solitérní objekt, který tak více zapadá do rozvolněnější zástavby. Pozicí sleduje směr toku Měcholupského potoka a zároveň opticky ukončuje zastavěnou část oblasti, protože podél ulice Švehlova nejsou plánovány další objekty – úzký pozemek zahradnictví je v ÚP veden jako izolační zeleň. Tento směr zástavby není nový – i starší objekty Hostivařské ulice směřují šikmo ke Švehlově ulici.

Pro posílení významu pěšího propojení vytváříme upravenou plochu – náměstí – mezi dvěma objekty. Toto náměstí nepřiléhá ke Švehlově ulici přímo, ale oddělujeme ho od hlukové a prachové zátěže vyvýšením a oddělením dřevěnými truhlíky. Jako vzor může být fungující a živý příklad prostoru Šesťák na Vítězném náměstí v Dejvicích.

Východní objekt má v přízemí navrženy komerční prostory obrácené do tohoto nového parteru. Ideální by byl restaurační provoz – kavárna, pekárna nebo podobný malý obchod. Ve vyšších patrech východního objektu počítáme s byty, západní objekt je čistě rezidenční. Východní objekt výškově navazuje na zástavbu Hostivařské ulice s předpokladem zvyšování sousedních objektů v budoucnosti. Současně si myslíme, že oblast křižovatky cest a potoka má i historicky svoji důležitost křížení „energií“ města. Podél Švehlovy ulice jsou běžné výškové objekty. Nové dva objekty také chrání rezidenční čtvrť od hluku ze Švehlovy ulice.

cz | en