VEŘEJNÝ PROSTOR PŘI ULICI KAROLINY SVĚTLÉ

projektové práce: 2016-2017

Historicky ze zde nacházel volný, ale vydlážděný prostor na nábřeží Vltavy. Do těch míst se často rozlévala řeka. Nynější podoba řešeného území má tvar trojúhelníku, travnatá nepřístupná plocha lemovaná živým plotem, náletová zeleň v podobě keřů a stromů. Plocha se od Smetanova nábřeží směrem k ulici Karoliny Světlé svažuje. Návrh spočívá v transformaci dosud nevyužívané zelené pohledové plochy na atraktivní místo v bezprostřední blízkosti řeky Vltavy.

Cílem návrhu je obnovit prostor navazující na Staré Město, který se původně rozkládal až k řece. Dnes jsme schopni obnovit jen část ,,malé náměstí,, propojené s náplavkou tunelem - čapadlo zbudovaného spolu s konstrukcí Smetanova nábřeží v 19. století. Cílem je prodloužit rozmanitá a tajemná zákoutí Starého Města, obnovit poetiku místa s použitím tradičních architektonických prvků – kamenných dlažeb, schodišť, kašny a střídmého mobiliáře.

seznam lidí, kteří spolupracovali na projektu

 

Nový veřejný prostor je navržen na spodní úrovni, otevírá se směrem k Jiráskovu domu, kde se uvažuje s rozšířením chodníku a s úpravou nivelet uličního profilu. V horní části na Smetanově nábřeží je umístěna tramvajová zastávka.

Celková kompozice je dána morfologií terénu, vzniká zde systém schodišť a ramp, který propojuje jednotlivé výškové úrovně. Koncept využívá obnovy průchodu zaslepeného stavebními úpravami koncem 20. st. Jedná se o prodloužení Náprstkovy ulice a propojení pěšího parteru s Vltavským nábřežím. Cílem návrhu je tedy navázat na historickou stopu území, kdy zde v minulosti byl plynulý přístup k řece.

V ,,historizujícím,, návrhu se uplatňuje dlážděná plocha, jejímž středu je navržený strom. Průchod je propojen pozvolným schodištěm, které je tvořeno žulovými obrubníky, které se jako jediné prokreslují z jednolitě zadlážděné plochy. Ze Smetanova nábřeží do průchodu vede dvouramenné vyrovnávací schodiště. Propojení Náplavky a Náprtkovy ulice je umožněno rampou.

V centru veřejného prostranství z opěrné zdi vytéká voda, jakoby řeka prosakovala na druhou stranu. Prostor je doplněn jednoduchým mobilním sezením.

cz | en