PARK NA FRANTIŠKU

projektové práce: 2016-2017

Hlavní zásady pro návrh veřejného prostoru parku a předpolí Anežského kláštera na Dvořákově nábřeží

- Z nevyužívané zeleně vytvořit celoměstsky významné prostranství a vytvořit přehledné, bezpečné místo- Podpořit význam místa

- Vybudovat novou restauraci / kavárnu

- Vytvořit užitnou hodnotu prostředí s výhledem na řeku a Letenskou pláň – relaxační a pobytová místa, plochy pro zábavu a práci (open office), plochy pro sportovní aktivity

- Vytvořit příjemné prostředí v centru města s vazbou na řeku, která má vysoký potenciál – promenáda podél řeky, lodní turistika, občerstvení, relaxace u vody

- Zviditelnit vstupy do Národní galerie, zahrady Anežského kláštera a do sportovního areálu

seznam lidí, kteří spolupracovali na projektu

 
cz | en