POLYFUNKČNÍ DŮM NA VYHLÍDCE

projektové práce: 2016-2017

Projekt řeší návrh polyfunkčního objektu do historického jádra obce Prosek. Řešený pozemek se částečně obrací k ulici Na Vyhlídce, která svým charakterem plnila historicky funkci návsi obce. Z provedené historické analýzy urbanizace řešeného prostoru vyplývá, že v minulosti byly předmětné parcely zastavěny a to nejen v jižní části přiléhající k prosecké návsi (původně dva domy, z nichž jihovýchodní sloužil jako hostinec), ale i v části západní přiléhající k úzké uličce, dnes U Proseckého kostela. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je navrhovaný objekt dostavbou na stavebním pozemku v duchu okolní zástavby.

seznam lidí, kteří spolupracovali na projektu

 
cz | en