OBECNÍ DVŮR

projektové práce: 2011-2014
realizace: 2014-2016

Staroměstský Obecní dvůr byl zbudován na půdorysu pozdně gotické budovy postavené v 16. Století, která byla postupně rozšiřována a dostavována. Současná podoba areálu pak pochází z poloviny 19. Století, kdy zde byla mimo jiné postavena obecní škola.

seznam lidí, kteří spolupracovali na projektu

 

Staroměstský Obecní dvůr byl zbudován na půdorysu pozdně gotické budovy postavené v 16. Století, která byla postupně rozšiřována a dostavována. Současná podoba areálu pak pochází z poloviny 19. Století, kdy zde byla mimo jiné postavena obecní škola.

Obecní dvůr sloužil od svého vzniku městským službám. Nejprve zde bývalo zázemí hasičů a komunálních služeb a v minulém století vlastnily Obecní dvůr teplárny. V srpnu roku 2002 ho zasáhla povodeň a od té doby postupně chátrá. Komplex se skládá celkem ze čtyř historických budov kolem vnitřního dvora, které se zachovaly, část původní zástavby byla z důvodu nevyhovujícího technického stavu odstraněna a volná proluka tak stále na dostavbu čeká.

Rekonstrukce jednoznačně  respektuje charakter a genius loci místa definovaný historickou architekturou a rozlehlým dvorem s kvalitní vzrostlou zelení. Zároveň je ale jejím cílem proměnit ho v moderní atraktivní bydlení. Kromě obnovy původních budov je součástí záměru také novostavba obytného domu s výrazně současnou fasádou reflektující kontext místa. Přízemí je zahaleno do zelené extenzivní fasády,  patra jsou animována  nerezovými  posuvnými panely z prořezávaného plechu s naturálními motivy. Vzhled vyšších pater bude tak navazovat na živoucí zeleň v přízemí. Nového vzhledu se dočká i samotný vnitřní areál dvora, kde ale zahradní úpravy budou co možná nejvíce respektovat původní vzrostlé stromy. 

cz | en