REKONSTRUKCE PINKASOVA PALÁCE

adresa: Na Kampě 515/8
projektové práce: 2013-2014
realizace: 2014-2016

Dům č.p. 8 na Kampě, někdy označován jako Pinkasův palác je jedním z mála soliterů svého druhu, které lze v kontextu pražské Malé Strany najít. Přesto, že navenek vystupuje jako jako přehledně koncipovaná palácová architektura, uvnitř je bohatou srostlicí několika původních objektů, postupně přeměňovanou v čase až do nedávné doby.

seznam lidí, kteří spolupracovali na projektu

 

Dům č.p. 8 na Kampě, někdy označován jako Pinkasův palác je jedním z mála soliterů svého druhu, které lze v kontextu pražské Malé Strany najít. Přesto, že navenek vystupuje jako jako přehledně koncipovaná palácová architektura, uvnitř je bohatou srostlicí několika původních objektů, postupně přeměňovanou v čase až do nedávné doby. Tento autentický útvar, situovaný na výjimečném místě v blízkosti Královské cesty je dnes, stejně jako mnoho ostatních domů v centru Prahy, poškozen zejména svévolnými stavebními úpravami jednotlivých bytových jednotek, ale také necitilivou obnovou z 80. let minulého století, které značně poškodily a místy vymazaly historické vrstvy umělecko-řemeslných prvků.

Za dobu své existence vystřídal objekt Pinkasova paláce mnoho funkcí. Navrhovaná rekonstrukce odkazuje ke stavu na počátku 19. století, kdy byl dům přestavěn do dnešní podoby a získal čistě obytnou funkci. Ve druhém a ve třetím nadzemním podlaží se nacházely luxusní prostorné byty, v přízemí pak menší byty nižšího standardu. Vzhledem k výlučnosti a polohy domu a k jeho dnešní historické hodnotě jsou nyní navrženy převážně větší rezidenční byty respektující původní členění objektu. Obytné bude i podkroví. Tato funkce není zcela nová, dle množství vikýřů na Huberově plánu bylo podkroví obytné již na konci 18. století.

Využití přízemí je částečně dáno nálezem dvou pozůstatků pilířů Juditina mostu v podzemí objektu. Cílem investora je tyto pilíře prezentovat veřejnosti (pokud to jejich stav dovolí) a vybudovat malostranské muzeum Juditina mostu. V přízemí je pro muzeum vyhrazena nejstarší a architektonicky nejzajímavější část objektu, barokní prostory v přízemí křídla situovaného ke Karlovu mostu (v SHP objekt č.1). Zde budou odstraněny pozdější vestavby a bude obnoven klenutý trojlodní prostor. Hlavní část expozice – prezentace mostních pilířů, bude ve sklepních prostorách, které budou pro tento účel rozšířeny.

Severně od objektu bude obnovena budova bývalého dřevníku, který zde stával až do povodní v roce 2002. Tyto a navazující prostory paláce (objekt č.3) budou sloužit jako společenské prostory  a zázemí pro obyvatele rezidence.

cz | en