RODINNÝ DŮM LYSOLAJE

projektové práce: 2013-2014
realizace: 2014-2015

Rodinný dům s velkorysým pozemkem těží z kvality místa s hodnotným výhledem a ideálním sklonem na slunečnou stranu. Architektura domu preferuje hmotově čitelné ztvárnění, z hlediska vnitřních prostor je kladen důraz na maximálním provázání interiéru s přilehlou zahradou. 

seznam lidí, kteří spolupracovali na projektu

 

Rodinný dům s velkorysým pozemkem těží z kvality místa s hodnotným výhledem a ideálním sklonem na slunečnou stranu. Architektura domu preferuje hmotově čitelné ztvárnění, z hlediska vnitřních prostor je kladen důraz na maximálním provázání interiéru s přilehlou zahradou. 

Objekt je úrovňově členěn na 2 části: přízemní ze Severu hmotnější část pojednanou ve světlé omítce a nad ní se nacházející část patra s přesahem jižního a západního obvodu dispozice přízemí. Struktura dřevěného obložení patra vytváří drobnější detail, který se v odkazu objevuje i na přístřešku vstupní části. Kompaktní hmota patra je na jižní straně rytmicky členěna rastrem okenních otvorů a posuvných stínících dřevěných panelů. Převažující vodorovné křivky objektu podporují krajinářský přístup se zachováním menšího měřítka objektu.

Stěžejní část celé dispozice se nachází v přízemí při jižní fasádě objektu. Obytný prostor v návaznosti na jídelní a kuchyňskou část nabízí jedinečné vizuální propojení se zahradou. Středem budovy pak prochází komunikační chodba se schodištěm oddělující vstupní a vedlejší provozní prostory na podlaží. Ve východní části objektu se nachází garáž pro 2 automobilová stání se vstupem ze severní části.

Patro nad stěžejní obytnou částí je uzpůsobeno nočnímu provozu obyvatel. Ložnice s výhledem do údolí a možnosti využití krytých lodžií jsou vystřídány hygienickým zařízením a šatnami.

cz | en