REHABILITACE AREÁLU VOLMANOVY VILY

projektové práce: 2005-2013
realizace: 2012-2015

Když se řekne Volmanova vila, vybaví se tomu, kdo ji zná, víc než jen funkcionalistický objekt z konce třicátých let. Vybaví se mu rozlehlý anglický park v sousedství prosperující továrny, krásný sen, který se změnil ve skutečnost.

Vila v parku. Jak krásné téma pro architekta, jak přitažlivé pro člověka hledajícího ideální bydlení. 

seznam lidí, kteří spolupracovali na projektu

 

Když se řekne Volmanova vila, vybaví se tomu, kdo ji zná, víc než jen funkcionalistický objekt z konce třicátých let. Vybaví se mu rozlehlý anglický park v sousedství prosperující továrny, krásný sen, který se změnil ve skutečnost.Vila v parku. Jak krásné téma pro architekta, jak přitažlivé pro člověka hledajícího ideální bydlení. Areál s vilou továrníka Volmana je ale i mementem, jak pomíjivý může sen být. Čtyřicet let nevšímavosti, a dům i se zahradou se proměnil v to, co jen vzdáleně připomíná prvorepublikovou ideu. Rozpadající se objekt v místech, která navštěvovala honorace z celé republiky, zplanělý park tam, kde se na koni proháněla Volmanova dcera, a zahrádkářská kolonie z bývalého sadu.

Řízením osudu se ale našel někdo, kdo se rozhodl vdechnout život téměř zapomenutému snu. Ukazuje se totiž, že koncepce celého areálu v rozsahu jeho původních aktivit, kde je výrobní provoz doplněn rozlehlým parkem, zelení určenou k rekreaci, a bydlením, je myšlenkou nadčasovou a stále platnou.

V případě Volmanova původního záměru je navíc přitažlivá i poloha nad meandrem řeky Labe. V době, kdy neexistoval stávající vzrostlý porost, se vila vypínala na ostrohu nad řekou, balancovala na pomezí romantické krajiny Labe s četnými tůněmi a lužním porostem, kontrastujícím s uměle zakládaným parkem a udržovanými travními plochami.  

Podle všeho však nešlo jen o umístění vily. Sledujme pozorně linku terénní hrany a zjistíme, že celá kompozice pravděpodobně začínala již na konci ulice Na Nábřeží a končila v lukách směrem k Toušeni. V souvislosti s rozvojem firmy byl totiž Volman na přelomu 20. a 30. let postaven před úkol vyřešit nejen umístění neustále se rozšiřující výroby, ale i doprovodných budov včetně administrativy, technické přípravy a v neposlední řadě i bydlení pro zaměstnance. Úkolu se zhostil nejen s racionalitou jemu vlastní, ale i s velkorysostí a předvídavostí. A právě na zmíněné terénní hraně, která jako by sledovala generel závodu, se objevují budovy konstrukce a administrativy, vila – reprezentativní objekt vedení firmy, podélná ohradní zeď lemující ovocný sad a konečně lovecká chata pro výjezdní zasedání a rekreaci.

V této kompozici jsou místa, která podle našeho soudu na svoje využití teprve čekala. Vlivem událostí po roce 1945 zůstala prázdná, ale zájem o výstavbu a rehabilitaci areálu jsme přijali jako výzvu pochopit a pokračovat v duchu jistě ne náhodně vzniklé kompozice (o domech v parku a hale společnosti CZ TECH na jiných místech). To se ale netýká vlastního objektu vily. Ten jsme naopak s podporou jejích vlastníků v průběhu deseti let podrobili detailnímu průzkumu s týmem historiků, restaurátorů a specialistů na netradiční technologie. Následně – po zodpovědné diskuzi s památkáři, z kterých bychom měli vyzdvihnout zejména dr. Pavla Kroupu z Národního památkového ústavu Středních Čech– jsme připravili projekt oprav a ten se pak po malých částech postupně realizovali. Toto skládání střípků a jejich doplňování o části ztracené v historii nebo vyžádané dnešní dobou bylo časově nesmírně náročnou úlohou. Snad i proto navzdory tomu, že Volmanova vila patřila mezi první projekty kanceláře, ještě v létě 2013 nebyla ve stavu, ve kterém by se dala prezentovat. Je to ale otázka měsíců, kdy celý Volmanův sen bude znovu uveden do života.  

cz | en