VILOVÉ DOMY V PARKU VOLMANOVY VILY

projektové práce: 2003-2008
realizace: 2008-2010

Tři novostavby rodinných domů se nacházejí v parku přiléhajícím k Volmanově Vile. Umístění přímo vychází z dendrologického průzkumu dřevin, který určil vzrostlé stromy nebo stromové skupiny vhodné k zachování. Ty svým rozmístěním prostory pro domy předurčily a nadále jej spoluvytvářejí. Domy jsou tak vklíněny do stávající parkové kostry.

Dva jsou umístěny na severní terénní hraně pozemku, třetí je situován na palouku mezi jezírkem a rondelem z buků a svou výškou a kompozicí je nejvíce včleněn do organického parku.

Kompozičním i prostorovým základem domů je jednoduchá pravoúhlá hmota umístěná na okraj severního svahu parku, z níž se do stran rozbíhají svislé kamenné zdi, prostupující i do interiéru. Použitými materiály jsou dřevo, sklo a kamenné předstěny a zídky, které jsou pojítkem mezi nově postavenými domy i historickým objektem Volmanovy vily.

seznam lidí, kteří spolupracovali na projektu

 

cz | en