Konference PALÁC ELEKTRICKÝCH PODNIKŮ V PRŮBĚHU ČASU

Konference o rekontrukci působivé funkcionalistické stavby
ČTVRTEK 21/3/2019, NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM PRAHA

fotografie z konference si můžete prohlédnout zde

Palác Elektrických podniků patří mezi největší a nejvýznamnější památky meziválečné funkcionalistické architektury. Velkorysý objekt postavený podle návrhu architektů Adolfa Benše a Josefa Kříže byl dokončen v roce 1935. S celkovou výměrou téměř 35 tisíc m2 svého času platil za největší administrativní budovu v Praze a současně byl ukázkou moderních stavitelských postupů a technologií. Budova jako taková odrážela společenskou úroveň i ambici naší první republiky.

Po více než osmdesáti letech provozu byla budova vlivem změn ve vlastnictví bez dlouhodobé údržby a mnoha nevhodných stavebních zásazích v havarijním stavu a poslední desetiletí spíše připomínala, než naplňovala svůj odkaz. Díky investici současného vlastníka se jí nyní dostává nové pozornosti.

Od roku 2018 zde probíhá rozsáhlá rekonstrukce, která je svou povahou ojedinělá. Na základě iniciace tohoto projektu ze strany NPÚ, který je současně jejím odborným garantem, vznikla myšlenka zorganizovat konferenci zaměřenou na historii, význam objektu a především seznámení s rozsáhlou problematikou architektonických a stavebně-technických úkolů, které bylo třeba na památkově chráněném objektu řešit. Projekt připravila architektonická kancelář TaK a NPÚ ve spolupráci s dalšími odbornými institucemi, které se významně podílely na přípravě a návrhu úprav.

PROGRAM

09.30 KAREL KSANDR, generální ředitel NTM: Úvodní slovo
10.00 RADOMÍRA SEDLÁKOVÁ, FsV, Ústav Dějin architektury: Prvorepublikové paláce na rozcestí
10.30 MAREK TICHÝ, architekt projektu: Historická a současná architektura – hledání nové funkce a rovnováhy
11.00 ONDŘEJ ŠEFCŮ, ředitel Územního odborného pracoviště NPÚ Praha: Dilemata památkové péče při plánování obnovy paláce Elektrických podniků
12.00 Přestávka, občerstvení
12.30 Zahájení odpoledního bloku: Promítání filmu z cyklu Hledání ztraceného času
12.45 JIŘÍ KOLÍSKO, generální ředitel Kloknerova ústavu ČVUT: Problematika hlinitanových
cementů a základových konstrukcí budovy
13.15 MILAN HRABÁNEK, zástupce vedoucího zkušebního oddělení Kloknerova ústavu ČVUT: Diagnostika keramického obkladu fasády

dokumenty ke stažení
Plakáty s prezentací projektu
odkazy:
Stránka projektu
cz | en