architektura a urbanismus

Projektová činnost jako komplexní pochopení problému a jeho řešení v duchu věcného záměru a podmínek, které provázejí proces vzniku domu od myšlenky a konceptu po jeho dokončení a užívání.

Architektonické a projekční služby:

přípravná fáze:
příprava investičního záměru a podklady projektu
analýza záměru, optimalizace prostorového a funkčního řešení

fáze studie projektu:
architektonická studie projektu – dle požadavků zadavatele a v souladu s honorářovým řádem ČKA

fáze územního rozhodnutí a stavebního povolení:
projektová dokumentace – dle požadavků zadavatele a v souladu s honorářovým řádem ČKA
spolupráce s manažerem projektu
koordinace s místními úřady a institucemi vč. zajištění jejich vyjádření

fáze realizace stavby:
prováděcí dokumentace
autorský a technický dozor
výkresy skutečného stavu

cz | en