Úprava okolí hotelu Intercontinental

2.12.2019

Okolí hotelu Intercontinental by v příštím období mělo projít významnou proměnou. Připravovaný projekt je mnohovrstevnatým záměrem zahrnujícím revitalizaci a obnovu veřejných ploch na konci Pařížské třídy a na Dvořákova nábřeží, jejich výrazné rozšíření na úkor dnes nevyužívaných a nepřístupných míst.

Stručně je možné návrh charakterizovat jako prodloužení městského parteru v ose ulice Pařížská až na nábřeží a jeho propojení s vltavskou náplavkou arozšíření plochy náměstí Miloše Formana, její očištění od automobilové dopravy a technických staveb velkého objemu, vytvoření živého místa ideově věnovaného českému filmu. Vytvoření nové veřejnosti přístupné plochy na styku Dvořákova nábřeží, chceme-li piazzety, sestupující na úroveň Vltavy s možností pokračování pěšího tahu pod tělesem nábřeží na náplavku. Součástí projektu je i celková rekonstrukce a přestavba hotelu InterContinental. Jeho obnova je ale spíše v druhém plánu celého záměru. Cílem je totiž především doplnit dnes chybějící propojení hotelu a města, zaplnění jizev na navazujících plochách (rampy, technické objekty výdechů a další), které dnes místo v centru Prahy znehodnocují a provozně komplikují.

odkazy:
stránka projektu
cz | en