Pozvánka na konferenci "PALÁC ELEKTRICKÝCH PODNIKŮ V PRŮBĚHU ČASU"

6.2.2019

Zveme Vás na konferenci na téma rekonstrukce Elektrických podniků, kterou pořádáme společně s dalšími subjekty. Více informací a přihlášku naleznete na této stránce.

Od roku 2018 zde probíhá rozsáhlá rekonstrukce, která je svou povahou ojedinělá. Na základě iniciace tohoto projektu ze strany NPÚ, který je současně jejím odborným garantem, vznikla myšlenka zorganizovat konferenci zaměřenou na historii, význam objektu a především seznámení s rozsáhlou problematikou architektonických a stavebně-technických úkolů, které bylo třeba na památkově chráněném objektu řešit. Projekt připravila architektonická kancelář TaK a NPÚ ve spolupráci s dalšími odbornými institucemi, které se významně podílely na přípravě a návrhu úprav.

dokumenty ke stažení
Plakáty s prezentací projektu
odkazy:
Přihláška na konferenci
Stránka projektu
Událost na facebooku
cz | en